Угода

Увага! Перед переглядом сайту уважно прочитайте дану Угоду. У разі незгоди з її умовами, будь-ласка, не використовуйте цей сайт. Використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів / послуг з використанням даного сайту означає Вашу згоду з умовами цієї Угоди.

Дана Угода встановлює умови взаємодії між Продавцем і фізичною особою-покупцем,  яка купує Товар для особистих потреб, не повʼязаних з підприємницькою діяльністю.

Умови співпраці Продавця і особи, яка купує Товар для цілей, повʼязаних з підприємницькою діяльністю, обумовлюються ними окремо згідно вимог законів, що регулюють підприємницьку діяльність.

 

Терміни, що вживаються в цій Угоді:

1.1. Адміністрація - власник веб-сайту xado.ua.

Дані власника: Зозуля Володимир Леонідович

Місцезнаходження: Україна, місто Харків, пер. 23 Серпня, 4

Код ІПН: 2422812518

Сайт - веб-сайт xado.ua, включаючи всі веб-сторінки.

Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, які розміщують на Сайті інформацію про реалізовані ним товари / послуги. Продавцем може бути, як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення даних про товари / послуги такої особи.

Товар - товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні і нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті.

Покупець - будь-яка фізична особа, яка має повну правоздатність та дієздатність згідно з діючим міжнародним та українським законодавством, яка відвідала Сайт і має намір придбати Товар.

Замовлення - прийнята Покупцем Пропозиція Продавця придбати Товар шляхом заповнення відповідної форми на Сайті, а також сукупність Товарів, замовлених Покупцем.

Верифікація - перевірка даних (ідентифікація) Покупця, при якій запит маршрутизується за допомогою Сайту. При введенні правильного Логіна і Пароля Покупцем, Сайт дозволяє вхід в Особистий кабінет Покупця на Сайті. З метою недопущення несанкціонованого доступу до облікового запису для ідентифікації Покупця Адміністрація додатково може використовувати одноразовий пароль (додатковий унікальний набір електронних даних). Покупець зобов'язується під час кожного входу на Сайт здійснювати ідентифікацію.

Особистий кабінет - обліковий запис Покупця на Сайті. Реєстрація Покупця здійснюється шляхом заповнення ним реєстраційної форми, після чого він отримує доступ до Особистого кабінету. У разі реєстрації за допомогою профілю в соціальних мережах деякі особисті дані можуть бути автоматично вказані профілі Покупця, але їх повноту і достовірність перед оформленням замовлення Покупець зобов'язаний перевірити. Покупець зобов'язується не використовувати Особистий кабінет для здійснення протизаконних дій, а також дій, що порушують права або інтереси третіх осіб. У разі порушення даного правила Покупець зобов'язується відшкодувати Адміністрації всі збитки, понесені у зв'язку з такими діями.

Пропозиція - інформація, розміщена на Сайті про конкретний Товарі, який може бути придбаний Покупцем. Пропозиція включає в себе: інформацію про сам Товар, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, повернення / обміну, а також інші умови придбання Товару Покупцем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем.

 

1. Загальні умови використання Сайту.

1.1. Ця Угода має публічний характер, що означає можливість приєднання і прийняття його необмеженою кількістю Покупців. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Покупець вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

1.2. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови даної Угоди. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на Сайті.

1.3. Порядок оформлення Замовлення:

1.3.1. Пропозиція на Сайті є пропозицією Продавця (оферта) укласти договір купівлі-продажу Товару. Покупець після ознайомлення з Пропозицією вправі прийняти оферту Продавця шляхом заповнення форми Замовлення на Сайті. Договір купівлі-продажу вважається укладеним з моменту отримання Продавцем заповненої форми Замовлення від Покупця.

1.3.2. Покупець самостійно оформляє Замовлення на відповідній сторінці Сайту шляхом додавання Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки «В кошик!», або зробивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, що зазначені в розділі контактів Сайту.

1.3.3. Термін формування Замовлення до 2 робочих днів з моменту його відправки Продавцю. У разі, якщо Замовлення відправлене Продавцю в вихідний або святковий день, термін формування починається з першого робочого дня після вихідного.

1.3.4. Після отримання від Покупця заповненої форми Замовлення Продавець повинен оперативно підтвердити отримання такого Замовлення шляхом направлення повідомлення Покупцеві засобами дистанційного або мобільного зв'язку. Повідомлення Продавця про одержання Замовлення може відтворювати умови Замовлення Покупця.

1.3.5. У разі неможливості виконати Замовлення Покупця через відсутність замовленого Товару Продавець зобов'язується негайно повідомити про це Покупця, але не пізніше тридцяти днів з моменту отримання Замовлення від Покупця.

1.3.6. Продавець може запропонувати Покупцеві замінити Товар в разі його відсутності іншим то-варом, якщо:

- інший товар відповідає меті використання замовленого Товару;

- має таку ж або кращу якість;

- його ціна не перевищує ціни замовленого Товару.

У такому випадку заміна Товару можлива тільки при наявності згоди Покупця.

1.4. Ціна Товару:

1.4.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці Сайту. Ціна договору купівлі-продажу визначається шляхом складання цін всіх обраних Товарів, поміщених в віртуальний кошик, і ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки згідно з тарифами обраного кур'єра / компанії-перевізника.

1.4.2. Вартість Замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.

1.4.3. Розрахунки в сфері електронної комерції здійснюються відповідно до Законів України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», інших законів та нормативно-правових актів Національного банку України.

1.4.4. Розрахунки в сфері електронної комерції можуть здійснюватися з використанням платіжних інструментів, електронних грошей, шляхом переказу коштів або оплати готівкою з виконанням вимог законодавства щодо оформлення готівкових і безготівкових розрахунків, а також в інший спосіб, передбачений законодавством України.

1.4.5. Покупець може оплатити Замовлення будь-яким способом за домовленістю з Продавцем. Спосіб оплати визначається в момент оформлення Замовлення.

1.4.6. У разі оплати Товару з використанням платіжних інструментів Покупець повідомляє необхідні відомості, які забезпечують проведення оплати відповідним оператором платіжних систем. Оператор платіжних систем несе відповідальність за збереження наданих Покупцем відомостей і за їх використання відповідно до вимог чинного законодавства.

1.4.7. Якщо Покупець не розрахувався за Товар у строк, зазначений Продавцем в Пропозиції, така Пропозиція вважається неприйнятою.

1.4.8. Оплата Товару, згідно з умовами Пропозиції, без виконання інших умов і / або без надання всіх відомостей, зазначених у такій Пропозиції, не вважається прийнятою Покупцем Пропозицією, а оплата вважається неналежною і підлягає поверненню особі, яка здійснила її.

1.5. Договір купівлі-продажу вважається укладеним з моменту отримання Продавцем заповненої форми Замовлення від Покупця і діє до повного виконання Покупцем і Продавцем своїх зобов'язань згідно з договором.

1.6. Продавець відправляє Покупцеві підтверджуючий документ про укладення договору купівлі-продажу у формі електронного документа, квитанції, чека, талона або іншого документа установленої форми в момент укладення такого договору (п. 1.5 цієї Угоди) або в момент передачі Товару Покупцеві.

1.7. Умови доставки Товару:

1.7.1. Покупець отримує Товар за допомогою служби доставки або отримує його особисто. Покупець зобов'язується повідомити Продавцю правильну адресу доставки Товару.

Обов'язок Продавця передати Товар Покупцю вважається виконаним в момент:

- надання Товару в розпорядження Покупцю, якщо Покупець вибрав спосіб доставки за місцезнаходженням Товару (самовивіз);

- передачі Товару кур’єру або компанії-перевізнику, якщо Покупець вибрав спосіб доставки кур’єром або через компанію-перевізника.

У момент передачі Товару до Покупця переходять всі ризики випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару.

1.7.2. При доставці Товарів в міста України або на територію іншої країни, виконуваної компанією-перевізником, Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів такої компанії-перевізника.

1.7.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, що доставляється компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом в товарно-транспортній накладній, декларації компанії-перевізника або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару компанії-перевізнику в кількості, вказаній Покупцем в Замовленні, в комплектності згідно специфікації Товару і в належному (робочому) стані і якості.

1.7.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеної Покупцем в замовленні або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих підстав, при доставці кур'єр-ром / компанією-перевізником, Товар повертається на склад відвантаження. Оплата за послуги кур'єр-ра / компанії-перевізника віднімається від суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцю на підставі його вказівок.

1.7.5. Всі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець завжди може з'ясувати за допомогою контактів, вказаних на Сайті.

1.8. Права і обов'язки Покупця:

1.8.1. Покупець під час оформлення Замовлення, придбання або використання Товару, який реалізується на Сайті, має право на:

1) захист своїх прав державою;

2) належну якість Товару і обслуговування;

3) безпеку Товару;

4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про Товар, його кількість, якість, асортимент, а також про його виробника (виконавця, Продавця);

5) відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої недоліками Товару (дефект в товарі), відповідно до закону;

6) звернення до суду та до інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;

7) об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів).

Покупець також має інші права, встановлені законодавством про захист прав споживча.

1.8.2. Покупець зобов'язаний:

1) перед початком експлуатації Товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (Продавцем, виконавцем) документації на Товар;

2) в разі необхідності роз’яснення умов та правил використання Товару - до початку використання Товару звернутися за роз’ясненнями до Продавця (виробника, виконавця) або до іншої, вказаної в експлуатаційній документації, особі, яка виконує їх функції;

3) користуватися Товаром відповідно до його цільового призначення і дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником Товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;

4) з метою запобігання негативним для Покупця наслідкам використання Товару - використовувати передбачені виробником в Товарі засоби безпеки і дотримуватися передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації - дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для Товару такого роду;

5) повідомити про себе всю інформацію, необхідну Продавцю для укладення договору купівлі-продажу та його виконання.

1.9. Інформація про Товар.

1.9.1. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, на етикетці, в маркуванні, в товаросупровідних документах на Товар або надається Покупцю іншим способом (доступній наочній формі). Інформація про Товар також може надаватися дистанційно (по телефону, шляхом розміщення інформації про товар на Сайті та інше). Покупець підтверджує свою згоду на отримання інформації про Товар за допомогою засобів дистанційного або мобільного зв'язку.

1.9.2. При отриманні Товару, до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Покупець зобов’язаний ознайомитися з інформацією про Товар, що міститься на Товарі, на упаковці та в товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про Товар Покупець зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію до моменту прийняття Товару.

1.10. Обмеження відповідальності.

1.10.1. Адміністрація (крім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не несе будь-якої відповідальності перед Покупцями за виконання Замовлення Продавцями і пов’язані з цим питання, в тому числі, але не виключно:

- за відповідність умов Пропозиції фактичним умовам продажу Товарів, за відсутність Товару,

- за прострочення доставки Товару,

- за якість Товару,

- за належне виконання гарантійних зобов'язань Продавцями і / або виробниками Товару.

1.10.2. Зміст умов Пропозиції публікується Адміністрацією тільки за вказівкою Продавця (крім випадків, коли Адміністрація є Продавцем). Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, від переривання ділової активності), що заподіяні використанням, неможливістю використання або результатами використання цього Сайту.

1.10.3. Покупець несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточне (неправильне) вказівку даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару по невірній адресі або видачу Товару неналежній особі, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Покупця. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Покупцем в якості оплати Товару.

1.11. Умови повернення Товару:

1.11.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін непродовольчого Товару належної якості на аналогічний, якщо Товар не задовольнив Покупця за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням, протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем.

1.11.2. Обмін Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережені його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві разом з проданим Товаром.

1.11.3. Увага! Перелік товарів, які не підлягають обміну (поверненню) з підстав, вказаних у пункті 1.11.1 цієї Угоди, затверджується Кабінетом Міністрів України.

1.11.4. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, Покупець має право рас-розірвати договір і отримати назад гроші у розмірі вартості повернутого Товару.

1.11.5. При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із Покупцем проводяться виходячи з вартості Товару на момент його покупки.

1.11.6. Статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів» встановлено права Покупця в разі виявлення ним протягом встановленого гарантійного строку недоліків Товару. В такому випадку Покупець зобов'язаний зафіксувати виявлені недоліки в складеному акті довільної форми або заповнити відповідну рекламаційну форму Продавця на Сайті. Акт має бути підписаний Покупцем і особою, яка здійснила доставку Товару, або Продавцем. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов'язаний повідомити Продавцю про виявлені недоліки і озвучити свої вимоги.

1.11.7. Вимоги Покупця розглядаються після пред'явлення ним розрахункового документа, а щодо Товару, на який встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, який його замінює, з позначкою про дату продажу.

2. Зобов'язання Сторін.

2.1. Покупець зобов'язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі незгоди з його умовами Покупець зобов'язується негайно припинити використання Сайту.

2.2. Покупець погоджується не вживати дій, які можуть розглядатися як  порушення українського законодавства або норми міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів Сайту.

2.3. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідно укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) з правовласниками.

2.4. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

2.5. Коментарі та інші записи Покупця на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України і загальноприйнятих норм моралі та моральності. Коментарі / відгуки Покупця, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією Сайту без обмежень.

2.6. Покупець попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

2.7. Покупець приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Покупець згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

2.8. Покупець розуміє, що Продавці є окремими суб'єктами господарювання, не підконтрольними Адміністрації. Покупець усвідомлює, що Адміністрація не має будь-яких повноважень щодо впливу на виконання Продавцями своїх зобов'язань щодо прийняття та / або виконання Замовлення, а також зобов'язань, що виникають після продажу Товару.

2.9. Реєструючись на Сайті, Покупець погоджується надати достовірну і точну інформацію про себе і свої контактні дані. У результаті реєстрації Покупець отримує логін і пароль для входу в Особистий Кабінет, за безпеку яких Покупець несе відповідальність. Покупець також несе відповідальність за всі дії під своїм логіном і паролем на Сайті. У разі втрати реєстраційних даних Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Адміністрації Сайту. Адміністрація Сайту при наявності згоди Покупця має право розсилки інформаційних повідомлень на адреси Покупця, зазначені в Особистому кабінеті / Замовленні. При відмові Покупця від отримання розсилки Адміністрація Сайту зобов'язується припинити таку розсилку Покупцеві.

2.10. Адміністрація Сайту має право в односторонньому порядку без повідомлення Покупця анулювати обліковий запис (Особистий кабінет) Покупця, якщо вона не використовувалася більше 12 календарних місяців поспіль.

3. Персональні дані.

3.1. Реєстрація на Сайті означає надання Покупцем згоди на використання та обробку своїх персональних даних та здійснення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних».

3.1.1. Суб'єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має право: знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; на доступ до своїх персональних даним; отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність і ділову репутацію фізичної особи; звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженої особи або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

3.2. Адміністрація Сайту, як і багато інших компаній, використовує cookies.

3.3. Детально про обробку Адміністрацією сайту персональних даних Покупця і використанні cookies можна дізнатися, прочитавши Політику конфіденційності.

4. Інші умови.

4.1. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Всі суперечки і розбіжності вирішуються в порядку, передбаченому законодавством України.

4.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Покупцем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

4.3. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне недійсності інших положень Угоди.

4.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з Покупців положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів, захист прав інтелектуальної власності на охоронювані відповідно до законодавства матеріали Сайту. Покупець підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.